ArtNoc – podstawowe informacje

W ramach wydarzenia „ArtNoc – gliwicka noc otwartych galerii” galerie, pracownie oraz inne miejsca związane z kulturą na terenie Gliwic organizują bezpłatne wydarzenia artystyczne i kulturalne. Co roku podczas ArtNocy można zwiedzić ok 35 miejsc – punktów ArtNocowego szlaku. 
Ogólną liczbę odbiorców ArtNocy szacujemy na średnio 2000 osób. Są to głównie mieszkańcy Gliwic i okolicznych miejscowości, ale rokrocznie wydarzenie przyciąga również wielu zwiedzających z całego regionu. 

16 edycja ArtNocy odbędzie się 7 października 2023 r.
Zgłoszenia punktów przyjmujemy do 1 września 2023 r. za pośrednictwem formularza online:

LINKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/RFzbo78kCg6u8WQW8

16 ArtNoc – gliwicka noc otwartych galerii (2023 r.) organizowana jest przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina we współpracy z Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Kontakt:
Katarzyna Bąk: tel. 692 211 569
Marta Zachara: tel. 792 752 334
stowarzyszeniemelina@gmail.com

Aby zapewnić spójność i odpowiednią jakość wydarzenia, prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami.

1. Główne cele ArtNocy to zachęcenie do uczestnictwa w kulturze oraz promocja miejsc związanych z kulturą w Gliwicach.

2. Punktem ArtNocowego szlaku może zostać każde miejsce, które mieści się na terenie Gliwic i jest związane z kulturą – czyli np. galeria, pracownia artystyczna, miejsce z przestrzenią wystawienniczą. Dopuszczalne są również punkty plenerowe – zorganizowane stoiska w przestrzeni miejskiej.

3.Udział w ArtNocy jest bezpłatny.

4. W ramach ArtNocy w punkcie mogą odbyć się różnorodne wydarzenia kulturalne, ze szczególnym naciskiem na wystawy artystyczne, warsztaty i pokazy artystyczne, spotkania z artystami. Mile widziane są również wydarzenia literackie, muzyczne, teatralne i filmowe. W przypadku chęci organizacji wydarzeń towarzyszących mniej związanych z kulturą i sztuką, prosimy o konsultację z organizatorami. Zastrzegamy
sobie prawo do odmowy umieszczenia wydarzeń w programie ArtNocy jeśli uznamy ich treści za obraźliwe, kontrowersyjne, nacechowane politycznie lub niezgodne z podstawowym celem ArtNocy.

5. Preferowane godziny otwarcia punktów ArtNocy to 16:00 – 23:00

6. Wszystkie wydarzenia w ramach ArtNocy muszą być bezpłatne dla uczestników. Można wymagać wcześniejszej rejestracji lub odebrania bezpłatnych biletów z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

7. W trakcie ArtNocy nie może być promowana sprzedaż innych produktów niż te, które są bezpośrednio związane ze sztuką.

8. W przypadku wystąpienia zmiany w programie prosimy ten fakt niezwłocznie zgłosić do organizatorów. Postaramy się wprowadzić zmiany we wszystkich miejscach, które są możliwe, natomiast zmiany zgłoszone po 5 września 2023 r. nie będą umieszczone w materiałach drukowanych.

9. Podczas ArtNocy wykonywane są zdjęcia i nagrania. Organizatorzy mogą wykorzystać zdjęcia i nagrania w celach promocji również kolejnych edycji ArtNocy.

10. Materiały promujące ArtNoc są przygotowywane przez organizatorów, ale logo ArtNocy i symbol kota może być wykorzystywany przez punkty ArtNocowego szlaku do ewentualnych materiałów promujących konkretne wydarzenie w danym punkcie.  

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wizyt zwiedzających lub w stosunku do nich.